Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Sep 30, 2022

I denne episode snakker vi om hvad det gode liv egentlig er. Vi tager udgangspunkt i vores egne liv, hvor vi troede de skulle hen, hvor vi er og hvordan vi har det med det. 

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Om at have ‘vundet i livet’
  • Hele tiden jagte frihed og muligheder
  • Ideal-Bob og illusions-Bob
  • Fortvivlelse om boligsituation
  • Sammenligninger der stjæler glæde
  • Statussymboler

Denne episode er sponsoreret af Zetland. I kan tjekke vores link ud her og få en god deal på et abonnement. To måneders lytbar, reklamefri, dommedagsfri kvalitetsjournalistik for 50 kroner i alt. Det er under en tredjedel af normalprisen. Link her: https://www.zetland.dk/nusnakkerviomdet  

I kan også finde os på Instagram: @nusnakkerviomdet