Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Jul 10, 2022

I denne episode snakker vi om vaner og hvordan de påvirker os igennem vores liv og skaber en identiet for os. Vi tager udgangspunkt i nogle af vores egne vaner tidligere i vores liv og hvilken betydning de har haft for os. 

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Atomvaner
  • Hvordan vaner påvirker os igennem livet
  • De identiteter vi påtager os i vores liv
  • Hvordan den identiteter gør det nemmere at gøre visse ting
  • At sænke barren når man afprøver nye ting

Og meget andet.