Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Apr 25, 2021

I denne episode baserer vi vores snak på en artikel. Artiklens titel er: "En stjernepsykolog har en løsning på ... stort set alt: Skift synspunkt langt oftere". Vi gennemgår vores egne oplevelser med at have skiftet holdning eller synspunkt omkring nogle vigtige ting i vores liv og vi tager også lytterinput med fra jer.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Vi tager brandmandsskovlen i brug som analogi for ikke at kunne give slip på vores overbevisninger
  • Mortens gentænkning af sit forhold til sine forældre
  • Daniel har gentænkt sit forhold til “happy ever after”
  • Malthe gentænkning af måden at tilgå “den perfekte” date
  • Hvorfor føler så mange at vi kun er noget værd, hvis vi har præsteret noget?
  • At vi alle sammen ofte render lidt for længe rundt med en ‘skovl’
  • Hvorfor det kan være så svært at gentænke synspunkter
  • Hvorfor det kan være vigtigt at gentænke synspunkte
  • At tænke som en videnskabsmand

Denne episode er sponsoreret af Zetland. I kan tjekke vores link ud her og få en god deal på et abonnement: https://www.zetland.dk/kampagne/nusnakkerviomdet