Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Mar 4, 2021

I denne episode snakker vi om det at sidde fast i livet. Vi snakker om vores egne erfaringer med følelsen af at sidde fast og hvornår i livet vi har følt os låst. Vi tager udgangspunkt i Mortens nuværende tanker om sit liv, en følelse af at være stagneret og det at være i tvivl om hvilken retning man er på vej i. Derfra snakker vi videre om hvorfor det kan være at denne følelse opstår og idéen om at vi som mennesker har et potentiale der skal forløses.

Vi snakker blandt andet om: 

  • Om at sidde fast
  • Hvis du ikke er i udvikling er du i afvikling
  • Komfortens fængsel 
  • At føle sig sat i bås
  • Problemet i at have evige muligheder
  • Frygten for ikke at kunne vælge om 
  • Overdreven overtænkning
  • Frygten for ikke at forløse sit potentiale