Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det

Jul 22, 2022

I denne episode bliver vi udfordret på om man kan snakke FOR meget om tingene, og om der egentlig kan være en styrke i ikke at skulle vende og dreje alting. Vi tager udgangspunkt i en besked fra en lytter som har sendt hos en artikel af Zetland som hedder: ‘Vi har lært, at kommunikation er svaret på alt. Nu er...


Jul 10, 2022

I denne episode snakker vi om vaner og hvordan de påvirker os igennem vores liv og skaber en identiet for os. Vi tager udgangspunkt i nogle af vores egne vaner tidligere i vores liv og hvilken betydning de har haft for os. 

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Atomvaner
  • Hvordan vaner påvirker os igennem livet
  • De...


Jul 3, 2022

Velkommen til et af vores faste formater: brevkassen. Stedet hvor vi tager jeres problemer, spørgsmål, tanker og dilemmaer op til diskussion. 

Denne episode kommer vi blandt andet ind på:

  • Om man kan snakke for meget om det i et forhold. 
  • Er handlinger bedre end ord?
  • Hvor tidligt i et date-forløb skal man fortælle...