Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


May 14, 2020

Kommunikation er en af de vigtigste ting i en relation eller forhold. Hvorfor er vi så så dårlige til det? Det er med afsat i denne tanke, at vi går ind til denne episode.

I denne episode snakker vi blandt andet om:

  • At gå ind i konflikterne
  • Skrøbeligheden i begyndelsen af relationer
  • De 5 kærlighedssprog
  • Når misforståelser vokser sig store
  • Mister man magien ved at snakke om det?
  • Praktisk vs magi
  • Forventningen om at vi ved hvad hinanden tænker