Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Apr 22, 2020

Udgangspunktet for denne episode er, at Morten havde en oplevelse forleden med en gammel relation. Den oplevelse bringer han ind i plenum og med afsæt i denne, udforsker episoden hvad det er for nogle forestillinger vi gør os om forhold. 

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Hollywoodificeringen af forhold
  • Når man opbygger fælles historier i sine forhold. Og når de bliver brudt.
  • Tidspunktet i ens forhold hvor man oplever et syndefald og intet er som før.
  • Hvorfor vi gerne selv på komme videre og være lykkelige, men tidligere partnere ikke må
  • Om vi i stigende grad blive kyniske i forhold til kærlighed med alderen