Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Nov 7, 2021

I denne episode tager vi udgangspunkt i jeres, lytternes, dilemmaer og problemer.

I denne episode kommer vi blandt andet ind på:

  • At være bange for at nævne ekskæresten i specielle stunder
  • Hvad der kan ligge til grund for, at vi man ikke ønsker en bestemt form for affektion 
  • Hvordan man stopper med at bruge så meget energi på sit singleliv
  • At være afhængig af bekræftelse fra det modsatte køn
  • Hvordan man håndterer forskellige kærlighedssprog i sit parforhold

I kan finde os på Instagram: @nusnakkerviomdet 

https://www.instagram.com/nusnakkerviomdet/