Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Nov 11, 2022

Velkommen til et af vores faste formater: brevkassen. Stedet hvor vi tager jeres problemer, spørgsmål, tanker og dilemmaer op til diskussion. 

Denne episode kommer vi blandt andet ind på:

  • Hvad man skal gøre hvis man har brug for tosomhed og stabilitet men ens kæreste er et andet sted
  • Skal man vente på ens kæreste ændrer sig?
  • At drastisk at omrokere i sit liv
  • Hvad der sker når alle problemerne følger med selvom man ændrer radikalt i sit liv
  • Idéen om ændringer løser eksistentiel tomhed