Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Nov 3, 2022

I denne episode tager vi udgangspunkt i en artikel fra Politiken som Morten faldt over forleden - og som til at starte med gav ham et mindre panikanfald. Lyt med og find ud af hvorfor den gjorde det og om det også var lige så slemt om han troede.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Frygten for ens karriere er toppet
  • Ikke at have noget at falde tilbage på efter succes
  • Stræberens forbandelse
  • Hvorfor vi hellere vil føle os særlige end glade
  • Den mest voldsomme form for afhængighed 
  • Genbesøg med den hedoniske trædemølle 

I kan også finde os på Instagram: @nusnakkerviomdet