Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Jul 22, 2022

I denne episode bliver vi udfordret på om man kan snakke FOR meget om tingene, og om der egentlig kan være en styrke i ikke at skulle vende og dreje alting. Vi tager udgangspunkt i en besked fra en lytter som har sendt hos en artikel af Zetland som hedder: ‘Vi har lært, at kommunikation er svaret på alt. Nu er vi ved at drukne i ord’. Vi vender kort artiklen og snakker om hovedpointerne derfra og hvad vi selv tænker om den tese.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Konflikthåndtering
  • Den (reelle) gode samtale 
  • Hvornår kommunikation kan tage overhånd
  • Kønsroller og de forventninger der følger med
  • Den nysgerrige samtaler kontra den løsningsorienterede

Denne episode er sponsoreret af Zetland. I kan tjekke vores link ud her og få en god deal på et abonnement:

https://www.zetland.dk/nusnakkerviomdet  

I kan også finde os på Instagram: @nusnakkerviomdet