Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


May 31, 2022

Velkommen til et af vores faste formater: brevkassen. Stedet hvor vi tager jeres problemer, spørgsmål, tanker og dilemmaer op til diskussion. 

Denne episode kommer vi blandt andet ind på:

  • Det evige spørgsmål: Is he into you?
  • Om at være i vennegruppe med ekskærestens nye kæreste
  • At frygte konsekvenser for beslutninger
  • Hvornår er noget et rødt flag?

Denne episode er sponsoreret af Zetland. I kan tjekke vores link ud her og få en god deal på et abonnement:

https://www.zetland.dk/nusnakkerviomdet  

I kan også finde os på Instagram: @nusnakkerviomdet