Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Jun 27, 2021

I denne episode snakker vi om de ’12 regler for livet’ af den kontroversielle psykolog Jordan Peterson. Det er ikke nødvendigt at have læst bogen for at lytte til episoden. Vi går igennem reglerne og snakker om hvad der er godt og måske knap så godt, samt hvordan det kan være at han har vundet popularitet blandt grupper som de såkaldte ‘incels’. Vi har læst bogen med en kritisk vinkel for øje, men vi ser også nogle gode principper og ‘regler’ blandt de tolv.

Vi kommer blandet andet ind på:

  • Vil kvinder have hårde mænd?
  • Altid at sige sandheden
  • Ikke at lytte af frygten for at skulle ændre sig
  • At dominere sit barn under opdragelsen
  • At forfølge det meningsfulde, ikke det nemme

Denne episode er sponsoreret af Chapter. I kan tjekke vores link ud her og få 45 dages gratis adgang til lydbøger og e-bøger: http://chapter.dk/nusnakkerviomdet