Preview Mode Links will not work in preview mode

Nu snakker vi om det


Jun 19, 2020

I denne episode forsøger vi at snakke om kønsstereotyper i datinglivet. Skal manden altid betale? Hvem tager initiativet først? Men vi snakker også om de herskende normer for mænd og hvordan det kan påvirke hvordan vi agerer i livet.

Vi snakker blandt andet om:

  • Hvem betaler?
  • Hvem skal tage initiativ til første kys?
  • Hvorfor er det manden der skal tage initiativ? Er det stadig sådan?
  • Hvad er maskulint eller feminint i et forhold?
  • Giver det overhovedet mening at bruge udtryk som maskulin og feminin? 
  • Hvordan stereotyper i medier, bøger og film former vores opfattelse af mandetype
  • The strong, silent type